UNTRR, oferă transportatorilor rutieri servicii profesioniste în cele mai bune conditii de preț pentru obținerea Formularului portabil A1.

Cine trebuie să solicite formularul portabil A1?

Firmele stabilite pe teritoriul României care, în cadrul prestării de servicii transnaţionale, detaşează, pe teritoriul unui stat membru, altul decât România, sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, salariaţi cu care au stabilite raporturi de muncă, în condiţiile următoare:

a)detaşază un salariat de pe teritoriul României, în numele întreprinderii şi sub coordonarea acesteia, în cadrul unui contract încheiat între întreprinderea care face detaşarea şi beneficiarul prestării de servicii care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unui stat membru, altul decât România, sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, dacă există un raport de muncă, pe perioada detaşării, între salariat şi întreprinderea care face detaşarea;
 
b)detaşază un salariat de pe teritoriul României la o unitate sau la o întreprindere care aparţine grupului de întreprinderi, situată pe teritoriul unui stat membru, altul decât România, sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, dacă există un raport de muncă, pe perioada detaşării, între salariat şi întreprinderea care face detaşarea;
 
c)punerea la dispoziţie a unui salariat, de către un agent de muncă temporară, la o întreprindere utilizatoare stabilită sau care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unui stat membru, altul decât România, ori pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, dacă există un raport de muncă, pe perioada detaşării, între salariat şi agentul de muncă temporară.

Cine verifică  pe teritoriul României existența formularului A1?

Inspectorii din cadrul I.T.M. 

Cine controlează formularul A1 in afara României?

Începând cu 1 aprilie 2017 este obligatoriu ca toți șoferii (și personalul mobil) care intră în domeniul de aplicare a Legii Macron să dețină Formularul A1 atunci când sunt detașați pe teritoriul Franței. Acest document dovedește că sunt plătite contribuțiile la asigurările sociale din statul membru de reședință și este eliberat de către autoritatea de securitate socială din acel stat membru.

Ce trebuie să ştiţi despre Formularul A1?

În România Fomularul A1 se eliberează de  către Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

Formularul A1 emis de CNPP este un certificat care atestă faptul că titularul formularului este supus legislației române de securitate socială pe toată perioada înscrisă pe respectivul formular și, prin urmare, este scutit de la plata contribuțiilor sociale în alte state membre UE/ SEE/ Elveția, pe al căror teritoriu se deplasează/ tranzitează șoferii pentru efectuarea serviciilor de transport internațional.

Formularul A1 trebuie să se afle la bordul autovehiculului sau prezentat, ulterior, autorităților de control prin intermediul reprezentantului companiei în Franța sau de clientul care a comandat transportul, în cazul în care se solicită acest lucru.

De la 1 ianuarie 2017, Austria solicită ca la bordul vehiculului să fie prezent formularul A1 pentru toate operațiunile de transport internațional de la sau către Austria (bilaterale, intra comunitare, țări terțe, cabotaj).

Olanda și Italia solicită formularul A1 în cazul operațiunilor de cabotaj.

UNTRR oferă servicii complete de consultanță de specialitate privind legislaația în transporturi, Regulamente europene și asistență privind întocmirea documentelor necesare obținerii Formularul A1.

UNTRR asigură gestionarea documentaţiei obligatorii, depunerea și ridicarea actelor de la CNPP București, cât și expedierea Formularelor A1, obținute, la sediul transportatorului.

UNTRR oferă servicii specializate firmelor de transport rutier:

Vinietă Paris

Aveți nevoie de vinieta de Paris? UNTRR vă oferă vinieta de Paris. Mai multe detalii pe www.untrr.ro

LOI MACRON- reprezentare pe Franța:
 
UNTRR, în parteneriat cu AndCar Trans Franța, oferă transportatorilor rutieri servicii profesioniste în cele mai bune conditii de preț pentru reprezentarea în Franţa și gestionarea documentaţiei obligatorii privind șoferii care operează pe teritoriul francez.